No Show / Niet Verschijnen / Nakomen van de afspraak


Het is voor onze kliniek vervelend als een patiënt niet op een afspraak verschijnt.

Als u echter niet tijdig belt om de afspraak te annuleren of te verzetten hebben wij niet voldoende tijd om de agenda van de arts of behandelaar aan te passen. U zult begrijpen dat dit de bedrijfskosten omhoog brengt en wij op dat moment geen andere cliënt kunnen zien.

Wij begrijpen dat er tijden zijn dat u een afspraak moet missen door ziekte, calamiteiten of verplichtingen voor werk of gezin.

 

Indien wij met u een afspraak hebben gemaakt dan rekenen we op uw komst.

Als u te laat of niet binnen 48 uur voor de afspraak afzegt, brengt Glam Injectables een wegblijftarief van €50,- in rekening voor het niet verschijnen op of te laat afzeggen van een afspraak.

Dit bedrag is opgebouwd uit de kosten van een reguliere afspraak incl. de gebruikelijke buitengerechtelijke incassokosten.

 

Glam Injectables is continu bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de zorg.

Goede zorg betekent ook dat u snel bij ons terecht kunt. Als patiënten die niet op een afspraak kunnen komen op tijd afbellen, blijven de wachtlijsten zo kort mogelijk.

 

Dus heeft u een afspraak staan maar bent u verhinderd?

Zeg de afspraak dan uiterlijk 48 uur van tevoren per e-mail af.

Wij zijn 7 dagen per week dag bereikbaar via info@glaminjectables.nl

Uw afzegging wordt dan behandeld en u kunt ons ten alle tijden benaderen om een nieuwe afspraak in te plannen.